REMUS, Gliwice

Stale żaroodporne

Stal odporna na działanie wysokich temperatur i pracująca okresowo lub stale pod ich wpływem. Żarowytrzymałość uzyskuje się poprzez wysokie zawartości chromu 5-30%, niklu 4-30% oraz znaczne ilości molibdenu 0.5 do 1.0%, krzemu, aluminium i wolframu do 2% jako dodatków stopowych. Wysoka zawartość dodatków stopowych pozwala uzyskać strukturę austenityczną w normalnych warunkach. Górna granica żaroodporności wynosi 800°C do 1200°C w zależności od składu chemicznego stali.

Polska Norma PN-XX/H-86022 podaje szereg stali żaroodpornych i żarowytrzymałych, między innymi oznaczane symbolami: H5M, H6S2, 2H17, H13JS, H18JS, H24JS, H25T, H26N4, H18N9S, H23N13, H20N12S2, H23N18, H25N20S2, H25N20S2, H18N25S2 i stale zaworowe H9S2, H10S2M, 4H14N14W2M, 50H21G9N4.

Ze stali żaroodpornych i żarowytrzymałych wykonuje się elementy pieców, kotłów parowych, wentylatory do gorących gazów, skrzynki do nawęglania, komory spalania turbin gazowych oraz zawory tłokowych silników spalinowych.

struktura

EN EUROPA

ODPOWIEDNIKI STALI

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

SYMBOL

Nr

Mat.

PN POLSKA

DIN

NIEMCY

AISI USA

SS SZWECJA

Re (Rp0,2)

N/mm2 min.

R N/mm2

A5 % min.

HB

max. HRC

m

X45CrSi9-3

1.4718

H9S2

X45CrSi9-3

HNV3

 

700

900-

1100

14

217 25-32

ferrytyczne

X10CrAISi13

1.4724

H13JS

X10CrAI13 X10CrAISi13

   

250

450-

650

15

192

X10CrAISi18

1.4742

H18JS

X10CrAI18 X10CrAISi18

   

270

500-

700

12

212

X18CrN28

1.4749

(H25T)

X18CrN28

(446)

2322

280

500-

700

15

217

X10CrAISi25

1.4762 1.7362

**

H24JS H5M

X10CrAI24 X10CrAISi25 12CrMo19 5

X12CrMo5

(446)

(2322)

280 215

520-

720 >390

10 22

223 170

austenistyczne

X15CrNiSi20-12

1.4828

H20N12S2

X15CrNiSi20-12

309

 

230

500-

750

30

223

X12CrNi23-13

1.4833

(H23N13)

X12CrNi23-13 X7CrNi23 14 X12CrNi24 12

309 S

 

210

500-

750

26

192

X15CrNiSi25-21

1.4841

H25N20S2

X15CrNiSi25-21 X15CrNiSi25 20

314 310

 

230

550-

800

30

223

 

1.4843

**

H23N18

CrNi25 20 X16CrNi25 20

   

295

>540

35

192

X8CrNi25-21

1.4845

(H23N18)

X8CrNi25-21 X12CrNi25 21

310 S

2361

210

500-

750

35

192

X12NiCrSi35-16

1.4864

H16N36S2

X12NiCrSi35-16 X12CrNiSi36 16

330

 

230

550-

800

30

223

X10NiCrAITi32-21

1.4876

 

X10NiCrAITi32-21 X10NiCrAITi32 20

B 163

 

210

500-

750

30

192

X10CrNiTi18-10

1.4878

H18N9S

X10CrNiTi18-10 X12CrNiTi18 9

321

(2337)

210 275

500-

750 >570

40 40

192 192

 

struktura

EN EUROPA

SKŁAD CHEMICZNY %

SYMBOL

Nr Mat.

C

Si

Mn

P

S

N

Cr

Mo

Ni

Inne

m

X45CrSi9-3

1.4718

0,40-

0,50

2,70-

3,30

<0,80

<0,040

<0,030

 

8,00-

10,00

 

<0,60

 

X10CrAISi13

1.4724

<0,12

0,70-

1,40

<1,00

<0,040

<0,015

 

12,00-

4,00

   

Al

0,70-

1,20

X10CrAISi18

1.4742

<0,12

0,70-

1,40

<1,00

<0,040

<0,015

 

17,00-'

9,00

   

Al

0,70-

1,20

X18CrN28

1.4749

0,15-

0,20

<1,00

<1,00

<0,045

<0,015

0,15-

0,25

26,00-

19,00

   

Al

0,70-

1,20

X10CrAISi25

1.4762

<0,12

0,70-

1,40

<1,00

<0,040

<0,015

 

23,00-

16,00

   

Al

1,20-

1,70

 

1.7362

**

<0,15

<0,50

<0,50

<0,035

<0,030

 

4,50-

6,00

0,45-

0,60

<0,50

 

austenistyczne

X15CrNiSi20-12

1.4828

<0,20

1,50-

2,00

<2,00

<0,045

<0,030

<0,11

19,00-

21,00

 

11,00-

13,00

 

X12CrNi23-13

1.4833

<0,15

<1,00

<2,00

<0,045

<0,030

<0,11

22,00-

24;00

 

12,00-

14,00

 

X15CrNiSi25-21

1.4841

<0,20

1,50-

2,50

<2,00

<0,045

<0,030

<0,11

24,00-

26,00

 

19,00-

22,00

 
 

1.4843

**

<0,20

<1,00

<1,50

<0,045

<0,030

 

22,00-

25,00

 

17,00-

20,00

 

X8CrNi25-21

1.4845

<0,10

<1,50

<2,00

<0,045

<0,030

<0,11

24,00-

26,00

 

19,00-

22,00

 

X12NiCrSi35-16

1.4864

<0,15

1,00-

2,00

<2,00

<0,045

<0,030

<0,11

15,00- 17,00

 

33,00-

37,00

 

X10NiCrAITi32-21

1.4876

<0,12

<1,00

<2,00

<0,030

<0,015

 

19,00-

23,00

 

30,00-

34,00

Ti

0,15-

0,60

 

Al

0,15-

0,60

X10CrNiTi18-10

1.4878

<0,10

<1,00

<2,00

<0,045

<0,030

 

17,00-

19,00

 

9,00-

12,00

Ti 5xC

<0,80

 

L

0,10-

0,20

0,80-2,00 <2,00

<0,045

<0,030

 

17,00-

20,00

 

8,00-

11,00

 

 

struktura

EN EUROPA

ZASTOSOWANIE

SYMBOL

Nr Mat.

m

X45CrSi9-3

1.4718

Zawory wylotowe oraz silnie obciążone zawory wlotowe silników spalinowych samochodowych i motocyklowych. Spawanie nie zalecane. Żaroodporna w powietrzu do ok. 850°C.

ferrytyczne

X10CrAISM3

1.4724

Na mało obciążone mechanicznie części przeznaczone do pracy w atmosferze gazów utleniających i zawierających związki siarki, jak szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych; części żaroodporne kotłów parowych i aparatów; części suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych, podpory dla podgrzewaczy pary, części zdmuchiwaczy sadzy. Przed i podczas spawania wymagane podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie w temp. 750-800°C i studzenie w powietrzu. Żaroodporna w powietrzu do ok. 950°C.

X10CrAISi18

1.4742

Na mało obciążone mechanicznie części przeznaczone do pracy w atmosferze gazów utleniających i zawierających związki siarki, jak szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych; części żaroodporne kotłów parowych i aparatów; części suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych, podpory dla podgrzewaczy pary, części zdmuchiwaczy sadzy. W zakresie 450-525°C wykazuje skłonność do kruchości. Przed i podczas spawania wymagane podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie w temp. 750-800°C i studzenie w powietrzu. Żaroodporna w powietrzu do ok. 1050°C.

X18CrN28

1.4749

Na mało obciążone mechanicznie przeznaczone do pracy w atmosferze gazów utleniających i zawierających związki siarki, jak: płyty denne,mufle, szyny, ruszty i inne części pieców grzewczych, naczynia do wyżarzania, części do gazogeneratorów, części aparatury do destylacji siarki, części palników, zdmuchiwaczy sadzy, osłony termoelementów. Przed i podczas spawania wymagane podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie w temp. 750-800°C i studzenie w powietrzu. Żaroodporna w powietrzu do ok. 1100°C.

X10CrAISi25

1.4762

Na mało obciążone mechanicznie części przeznaczone do pracy w atmosferze gazów utleniających i zawierających związki siarki, jak szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych; części żaroodporne kotłów parowych i aparatów; części suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych, podpory dla podgrzewaczy pary, części zdmuchiwaczy sadzy. Przed i podczas spawania wymagane podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie w temp. 750-800°C i studzenie w powietrzu. Żaroodporna w powietrzu do ok. 1200°C.

 

1.7362**

Części do aparatury krakingu ropy naftowej, aparatury do uwodornienia węgla, syntezy amoniaku, części rekuperatorów, kotłów parowych, sprężyny manometrów, łopatki turbin, części pomp itp. Przed i podczas spawania wymagane podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie w temp. 700-750oC i studzenie w powietrzu. Żaroodporna w powietrzu do ok. 650°C.

austenistyczne

X15CrNiSi20-12

1.4828

Części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach. Spawalna. Żaroodporna w powietrzu do ok. 1050°C.

X12CrNi23-13

1.4833

Części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach. Jako stal kwasoodporna jest stosowana na części aparatury chemicznej. Spawalna. Żaroodporna w powietrzu do ok. 1050°C.

X15CrNiSi25-21

1.4841

Silnie obciążone mechanicznie części urządzeń do konwersji metanu, pirolizy gazów, hydrogenizacji, urządzenia dla przemysłu szklarskiego, kosze do wypalania porcelany, części aparatury pracującej pod bardzo silnym obciążeniem mechanicznym w wysokich temperaturach. Spawalna. Żaroodporna w powietrzu do ok. 1150°C. j

 

1.4843**

Części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach. Jako stal kwasoodporna jest stosowana na części aparatury chemicznej do konwersji metanu, pirolizy gazów. Spawalna. Żaroodporna w powietrzu do ok. 1050°C. I

X8CrNi25-21

1.4845

Części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach. Jako stal kwasoodporna jest stosowana na części aparatury chemicznej do konwersji metanu, pirolizy gazów. Spawalna. Żaroodporna w powietrzu do ok. 1050°C.

X12NiCrSi35-16

1.4864

Silnie obciążone mechanicznie części pieców do obróbki cieplnej, wypalania porcelany i wyrobów ceramicznych. Spawalna. Żaroodporna w powietrzu do ok. 1100°C.

X10NiCrAITi32-21

1.4876

Elementy aparatury dla przemysłu ropy naftowej, do przeróbki plastycznej na zimno. Spawalna. Żaroodporna w powietrzu do ok. 1100°C.

X10CrNiTi18-10

1.4878

Silnie obciążone mechanicznie części pieców do obróbki cieplnej. Spawalna. Żaroodporna w powietrzu do ok. 850°C.

   

Obciążone mechanicznie części pieców do obróbki cieplnej. Spawalna. Żaroodporna w powietrzu do ok. 850°C.